Tổ chức các hoạt động học tập, văn hóa, văn nghệ, TDTT và vui chơi giải trí cho thiếu nhi hè 2019